31903817
Resultatliste FM 2016

Resultater


Kamp 1
Dommer Bettina Madsen
Anja Støvring (S D K), 4 point og en målscore på 18
Ann Howalt (B A I), 0 point og en målscore på -18
1. sæt 11 - 3
2. sæt 12 - 2

Kamp 2
Dommer Per Andersen
Brian Winther Knudsen (S K Å), 4 point og en målscore på 9
Per Muff Jensen (A S K), 0 point og en målscore på -9
1. sæt 11 - 6
2. sæt 11 - 7

Kamp 3
Dommer Leif Dedenroth
John Schmidt (V B I), 4 point og en målscore på 14
Erik Jensen (B A I), 0 point og en målscore på -14
1. sæt 11 - 9
2. sæt 12 - 0

Kamp 4
Dommer Lasse Erichsen
Tove Knudsen (V B I), 4 point og en målscore på 12
Jytte Brauner Gade (S K Å), 0 point og en målscore på -12
1. sæt 11 - 4
2. sæt 12 - 7

Kamp 5
Dommer Leif Dedenroth
Jørn Rosendal Pedersen (S K Å), 4 point og en målscore på 20
Hans Christian Bruun-Petersen (B I K - Fyn), 0 point og en målscore på -20
1. sæt 12 - 1
2. sæt 12 - 3

Kamp 6
Dommer Lasse Erichsen
Poul Villadsen (S K Å), 4 point og en målscore på 16
Bjarne Rytter Sørensen (A S K), 0 point og en målscore på -16
1. sæt 11 - 4
2. sæt 11 - 1

Kamp 7
Dommer Per Andersen
Marlene Pedersen (A S K), 4 point og en målscore på 4
Lene F. Andersen (S K N), 0 point og en målscore på -4
1. sæt 12 - 4
2. sæt 12 - 9

Kamp 8
Dommer Bettina Madsen
Lone Møller (S K Å), 4 point og en målscore på 4
Jeanett Høst (S K Å), 0 point og en målscore på -4
1. sæt 12 - 5
2. sæt 12 - 8

Kamp 9
Dommer Karsten Redder
Nicklas Panton (B A I), 4 point og en målscore på 14
Esben Andersen (A S K), 0 point og en målscore på -14
1. sæt 11 - 2
2. sæt 12 - 7

Kamp 10
Dommer Lasse Erichsen
Søren K. Lind (V B I), 4 point og en målscore på 16
Lars Friis Rasmussen (R H I F), 0 point og en målscore på -16
1. sæt 12 - 3
2. sæt 12 - 5

Kamp 11
Dommer Lars Kristian Clausen
Michelle Lyngholt Andersen (A S K), 4 point og en målscore på 15
Karen Hansen (B A I), 0 point og en målscore på -15
1. sæt 12 - 4
2. sæt 11 - 4

Kamp 12
Dommer Per Andersen
Per Muff Jensen (A S K), 0 point og en målscore på -6
Carsten Gade (S K Å), 4 point og en målscore på 6
1. sæt 10 - 12
2. sæt 8 - 12

Kamp 13
Dommer Karsten Redder
Ann Howalt (B A I), 4 point og en målscore på 20
Elin Jørgensen (R H I F), 0 point og en målscore på -20
1. sæt 11 - 2
2. sæt 11 - 0

Kamp 14
Dommer Elin Rosendal
Ejlif Hejlesen (A S K), 4 point og en målscore på 6
Henrik Jensen (S D K), 0 point og en målscore på -6
1. sæt 11 - 8
2. sæt 12 - 9

Kamp 15
Dommer Lars Kristian Clausen
Jytte Brauner Gade (S K Å), 0 point og en målscore på -15
Anja Støvring (S D K), 4 point og en målscore på 15
1. sæt 2 - 11
2. sæt 6 - 12

Kamp 16
Dommer Leif Dedenroth
Hans Christian Bruun-Petersen (B I K - Fyn), 3 point og en målscore på 5
Martin Egelund Olsen (B I K - Fyn), 1 point og en målscore på -5
1. sæt 11 - 5
2. sæt 6 - 12
3. sæt 11 - 6

Kamp 17
Dommer Elin Rosendal
Lene F. Andersen (S K N), 0 point og en målscore på -19
Tove Knudsen (V B I), 4 point og en målscore på 19
1. sæt 1 - 11
2. sæt 3 - 12

Kamp 18
Dommer Flemming Pedersen
Esben Andersen (A S K), 4 point og en målscore på 5
Carsten Jakobsen (B I K - Fyn), 0 point og en målscore på -5
1. sæt 12 - 10
2. sæt 12 - 9

Kamp 19
Dommer Lars Kristian Clausen
John Schmidt (V B I), 4 point og en målscore på 8
Poul Villadsen (S K Å), 0 point og en målscore på -8
1. sæt 12 - 7
2. sæt 11 - 8

Kamp 20
Dommer Elin Rosendal
Jeanett Høst (S K Å), 0 point og en målscore på -15
Marlene Pedersen (A S K), 4 point og en målscore på 15
1. sæt 2 - 11
2. sæt 6 - 12

Kamp 21
Dommer Bettina Madsen
Karen Hansen (B A I), 0 point og en målscore på -10
Lone Møller (S K Å), 4 point og en målscore på 10
1. sæt 4 - 11
2. sæt 9 - 12

Kamp 22
Dommer Flemming Pedersen
Carsten Gade (S K Å), 0 point og en målscore på -13
Brian Winther Knudsen (S K Å), 4 point og en målscore på 13
1. sæt 6 - 11
2. sæt 4 - 12

Kamp 23
Dommer Leif Dedenroth
Erik Jensen (B A I), 3 point og en målscore på 12
Bjarne Rytter Sørensen (A S K), 1 point og en målscore på -12
1. sæt 11 - 2
2. sæt 7 - 12
3. sæt 11 - 3

Kamp 24
Dommer Lasse Erichsen
Elin Jørgensen (R H I F), 0 point og en målscore på -21
Michelle Lyngholt Andersen (A S K), 4 point og en målscore på 21
1. sæt 0 - 11
2. sæt 2 - 12

Kamp 25
Dommer Bettina Madsen
Martin Egelund Olsen (B I K - Fyn), 0 point og en målscore på -9
Jørn Rosendal Pedersen (S K Å), 4 point og en målscore på 9
1. sæt 4 - 11
2. sæt 9 - 11

Kamp 26
Dommer Flemming Pedersen
Marlene Pedersen (A S K), 3 point og en målscore på 2
Ann Howalt (B A I), 1 point og en målscore på -2
1. sæt 12 - 7
2. sæt 4 - 12
3. sæt 11 - 6

Kamp 27
Dommer Lasse Erichsen
Lars Friis Rasmussen (R H I F), 1 point og en målscore på -12
Henrik Jensen (S D K), 3 point og en målscore på 12
1. sæt 12 - 8
2. sæt 2 - 11
3. sæt 4 - 11

Kamp 28
Dommer Bettina Madsen
Lone Møller (S K Å), 4 point og en målscore på 16
Jytte Brauner Gade (S K Å), 0 point og en målscore på -16
1. sæt 12 - 9
2. sæt 10 - 12
3. sæt 12 - 5

Kamp 29
Dommer Karsten Redder
Carsten Jakobsen (B I K - Fyn), 0 point og en målscore på -18
Nicklas Panton (B A I), 4 point og en målscore på 18
1. sæt 1 - 11
2. sæt 3 - 11

Kamp 30
Dommer Lasse Erichsen
Michelle Lyngholt Andersen (A S K), 4 point og en målscore på 7
Lene F. Andersen (S K N), 0 point og en målscore på -7
1. sæt 14 - 12
2. sæt 11 - 6

Kamp 31
Dommer Karsten Redder
Per Muff Jensen (A S K), 4 point og en målscore på 4
Esben Andersen (A S K), 0 point og en målscore på -4
1. sæt 11 - 5
2. sæt 11 - 6

Kamp 32
Dommer Per Andersen
Søren K. Lind (V B I), 0 point og en målscore på -18
Ejlif Hejlesen (A S K), 4 point og en målscore på 18
1. sæt 4 - 12
2. sæt 2 - 12

Kamp 33
Dommer Elin Rosendal
Jeanett Høst (S K Å), 0 point og en målscore på -20
Anja Støvring (S D K), 4 point og en målscore på 20
1. sæt 2 - 12
2. sæt 2 - 12

Kamp 34
Dommer Lars Kristian Clausen
Karen Hansen (B A I), 0 point og en målscore på -23
Tove Knudsen (V B I), 4 point og en målscore på 23
1. sæt 0 - 12
2. sæt 1 - 12

Kamp 35
Dommer Lars Kristian Clausen
Hans Christian Bruun-Petersen (B I K - Fyn), 1 point og en målscore på 0
Carsten Gade (S K Å), 3 point og en målscore på 0
1. sæt 10 - 12
2. sæt 12 - 6
3. sæt 8 - 12

Kamp 36
Dommer Leif Dedenroth
Henrik Jensen (S D K), 0 point og en målscore på -17
John Schmidt (V B I), 4 point og en målscore på 17
1. sæt 4 - 12
2. sæt 2 - 11

Kamp 37
Dommer Per Andersen
Elin Jørgensen (R H I F), 0 point og en målscore på -19
Marlene Pedersen (A S K), 4 point og en målscore på 19
1. sæt 2 - 12
2. sæt 2 - 11

Kamp 38
Dommer Elin Rosendal
Martin Egelund Olsen (B I K - Fyn), 1 point og en målscore på -16
Brian Winther Knudsen (S K Å), 3 point og en målscore på 16
1. sæt 11 - 9
2. sæt 2 - 11
3. sæt 2 - 11

Kamp 39
Dommer Per Andersen
Anja Støvring (S D K), 1 point og en målscore på 3
Lone Møller (S K Å), 3 point og en målscore på -3
1. sæt 12 - 0
2. sæt 6 - 12
3. sæt 9 - 12
Kamp 40
Dommer Leif Dedenroth
Erik Jensen (B A I), 0 point og en målscore på -12
Søren K. Lind (V B I), 4 point og en målscore på 12
1. sæt 10 - 12
2. sæt 1 - 11

Kamp 41
Dommer Elin Rosendal
Tove Knudsen (V B I), 4 point og en målscore på 15
Michelle Lyngholt Andersen (A S K), 0 point og en målscore på -15
1. sæt 11 - 2
2. sæt 12 - 6

Kamp 42
Dommer Flemming Pedersen
Carsten Jakobsen (B I K - Fyn), 0 point og en målscore på -18
Jørn Rosendal Pedersen (S K Å), 4 point og en målscore på 18
1. sæt 1 - 11
2. sæt 3 - 11

Kamp 43
Dommer Karsten Redder
Ann Howalt (B A I), 4 point og en målscore på 18
Jeanett Høst (S K Å), 0 point og en målscore på -18
1. sæt 12 - 2
2. sæt 12 - 4

Kamp 44
Dommer Bettina Madsen
Lars Friis Rasmussen (R H I F), 0 point og en målscore på -19
Poul Villadsen (S K Å), 4 point og en målscore på 19
1. sæt 1 - 11
2. sæt 2 - 11

Kamp 45
Dommer Bettina Madsen
Nicklas Panton (B A I), 4 point og en målscore på 16
Hans Christian Bruun-Petersen (B I K - Fyn), 0 point og en målscore på -16
1. sæt 11 - 3
2. sæt 12 - 3

Kamp 46
Dommer Flemming Pedersen
Jytte Brauner Gade (S K Å), 4 point og en målscore på 10
Karen Hansen (B A I), 0 point og en målscore på -10
1. sæt 12 - 7
2. sæt 12 - 7

Kamp 47
Dommer Lasse Erichsen
Lene F. Andersen (S K N), 4 point og en målscore på 21
Elin Jørgensen (R H I F), 0 point og en målscore på -21
1. sæt 12 - 0
2. sæt 11 - 2

Kamp 48
Dommer Karsten Redder
Esben Andersen (A S K), 4 point og en målscore på 8
Martin Egelund Olsen (B I K - Fyn), 0 point og en målscore på -8
1. sæt 12 - 6
2. sæt 13 - 11

Kamp 49
Dommer Lasse Erichsen
Bjarne Rytter Sørensen (A S K), 0 point og en målscore på -16
Ejlif Hejlesen (A S K), 4 point og en målscore på 16
1. sæt 2 - 11
2. sæt 4 - 11

Kamp 50
Dommer Bettina Madsen
Anja Støvring (S D K), 3 point og en målscore på 5
Tove Knudsen (V B I), 1 point og en målscore på -5
1. sæt 12 - 10
2. sæt 8 - 11
3. sæt 12 - 6

Kamp 51
Dommer Flemming Pedersen
Carsten Gade (S K Å), 3 point og en målscore på 12
Carsten Jakobsen (B I K - Fyn), 1 point og en målscore på -12
1. sæt 9 - 11
2. sæt 11 - 8
3. sæt 11 - 0

Kamp 52
Dommer Leif Dedenroth
Marlene Pedersen (A S K), 0 point og en målscore på -9
Lone Møller (S K Å), 4 point og en målscore på 9
1. sæt 9 - 11
2. sæt 4 - 11

Kamp 53
Dommer Lasse Erichsen
Søren K. Lind (V B I), 4 point og en målscore på 9
Poul Villadsen (S K Å), 0 point og en målscore på -9
1. sæt 12 - 8
2. sæt 12 - 7

Kamp 54
Dommer Per Andersen
Michelle Lyngholt Andersen (A S K), 0 point og en målscore på -15
Ann Howalt (B A I), 4 point og en målscore på 15
1. sæt 8 - 11
2. sæt 0 - 12

Kamp 55
Dommer Leif Dedenroth
Brian Winther Knudsen (S K Å), 4 point og en målscore på 13
Nicklas Panton (B A I), 0 point og en målscore på -13
1. sæt 12 - 5
2. sæt 11 - 5

Kamp 56
Dommer Lars Kristian Clausen
Jytte Brauner Gade (S K Å), 0 point og en målscore på -9
Lene F. Andersen (S K N), 4 point og en målscore på 9
1. sæt 7 - 11
2. sæt 6 - 11

Kamp 57
Dommer Elin Rosendal
Lars Friis Rasmussen (R H I F), 4 point og en målscore på 8
Bjarne Rytter Sørensen (A S K), 0 point og en målscore på -8
1. sæt 11 - 5
2. sæt 11 - 9

Kamp 58
Dommer Karsten Redder
Jørn Rosendal Pedersen (S K Å), 4 point og en målscore på 16
Per Muff Jensen (A S K), 0 point og en målscore på -16
1. sæt 11 - 1
2. sæt 12 - 5

Kamp 59
Dommer Lars Kristian Clausen
Jeanett Høst (S K Å), 0 point og en målscore på -11
Karen Hansen (B A I), 4 point og en målscore på 11
1. sæt 2 - 11
2. sæt 9 - 11

Kamp 60
Dommer Per Andersen
Elin Jørgensen (R H I F), 0 point og en målscore på -18
Anja Støvring (S D K), 4 point og en målscore på 18
1. sæt 4 - 11
2. sæt 0 - 11

Kamp 61
Dommer Elin Rosendal
Henrik Jensen (S D K), 0 point og en målscore på -6
Erik Jensen (B A I), 4 point og en målscore på 6
1. sæt 8 - 11
2. sæt 8 - 11

Kamp 62
Dommer Karsten Redder
Hans Christian Bruun-Petersen (B I K - Fyn), 4 point og en målscore på 9
Esben Andersen (A S K), 0 point og en målscore på -9
1. sæt 11 - 4
2. sæt 16 - 14

Kamp 63
Dommer Per Andersen
Tove Knudsen (V B I), 3 point og en målscore på 10
Marlene Pedersen (A S K), 1 point og en målscore på -10
1. sæt 11 - 7
2. sæt 8 - 11
3. sæt 11 - 2

Kamp 64
Dommer Bettina Madsen
Lone Møller (S K Å), 4 point og en målscore på 14
Michelle Lyngholt Andersen (A S K), 0 point og en målscore på -14
1. sæt 11 - 4
2. sæt 11 - 4

Kamp 65
Dommer Elin Rosendal
Carsten Gade (S K Å), 0 point og en målscore på -8
Martin Egelund Olsen (B I K - Fyn), 4 point og en målscore på 8
1. sæt 10 - 12
2. sæt 5 - 11

Kamp 66
Dommer Leif Dedenroth
John Schmidt (V B I), 4 point og en målscore på 10
Bjarne Rytter Sørensen (A S K), 0 point og en målscore på -10
1. sæt 11 - 6
2. sæt 12 - 7

Kamp 67
Dommer Thomas Devantier
Ann Howalt (B A I), 4 point og en målscore på 12
Jytte Brauner Gade (S K Å), 0 point og en målscore på -12
1. sæt 11 - 8
2. sæt 12 - 3

Kamp 68
Dommer Flemming Pedersen
Carsten Jakobsen (B I K - Fyn), 0 point og en målscore på -13
Brian Winther Knudsen (S K Å), 4 point og en målscore på 13
1. sæt 4 - 11
2. sæt 5 - 11

Kamp 69
Dommer Karsten Redder
Lene F. Andersen (S K N), 1 point og en målscore på -8
Jeanett Høst (S K Å), 3 point og en målscore på 8
1. sæt 9 - 12
2. sæt 12 - 10
3. sæt 5 - 12

Kamp 70
Dommer Lasse Erichsen
Søren K. Lind (V B I), 4 point og en målscore på 18
Henrik Jensen (S D K), 0 point og en målscore på -18
1. sæt 12 - 2
2. sæt 12 - 4

Kamp 71
Dommer Lasse Erichsen
Karen Hansen (B A I), 4 point og en målscore på 18
Elin Jørgensen (R H I F), 0 point og en målscore på -18
1. sæt 12 - 0
2. sæt 12 - 6

Kamp 72
Dommer Flemming Pedersen
Jørn Rosendal Pedersen (S K Å), 4 point og en målscore på 16
Nicklas Panton (B A I), 0 point og en målscore på -16
1. sæt 11 - 3
2. sæt 11 - 2

Kamp 73
Dommer Thomas Devantier
Anja Støvring (S D K), 4 point og en målscore på 14
Michelle Lyngholt Andersen (A S K), 0 point og en målscore på -14
1. sæt 12 - 0
2. sæt 11 - 9

Kamp 74
Dommer Karsten Redder
Poul Villadsen (S K Å), 4 point og en målscore på 16
Erik Jensen (B A I), 0 point og en målscore på -16
1. sæt 11 - 1
2. sæt 11 - 4

Kamp 75
Dommer Flemming Pedersen
Per Muff Jensen (A S K), 4 point og en målscore på 10
Hans Christian Bruun-Petersen (B I K - Fyn), 0 point og en målscore på -10
1. sæt 11 - 5
2. sæt 11 - 7

Kamp 76
Dommer Lasse Erichsen
Tove Knudsen (V B I), 4 point og en målscore på 16
Ann Howalt (B A I), 0 point og en målscore på -16
1. sæt 7 - 11
2. sæt 12 - 8
3. sæt 12 - 4

Kamp 77
Dommer Leif Dedenroth
Marlene Pedersen (A S K), 4 point og en målscore på 12
Jytte Brauner Gade (S K Å), 0 point og en målscore på -12
1. sæt 11 - 4
2. sæt 11 - 6

Kamp 78
Dommer Thomas Devantier
Esben Andersen (A S K), 1 point og en målscore på 5
Carsten Gade (S K Å), 3 point og en målscore på -5
1. sæt 11 - 2
2. sæt 9 - 11
3. sæt 10 - 12

Kamp 79
Dommer Per Andersen
Ejlif Hejlesen (A S K), 4 point og en målscore på 13
Lars Friis Rasmussen (R H I F), 0 point og en målscore på -13
1. sæt 12 - 7
2. sæt 12 - 4
Kamp 80
Dommer Leif Dedenroth
Lone Møller (S K Å), 4 point og en målscore på 20
Lene F. Andersen (S K N), 0 point og en målscore på -20
1. sæt 12 - 1
2. sæt 11 - 2

Kamp 81
Dommer Elin Rosendal
Martin Egelund Olsen (B I K - Fyn), 1 point og en målscore på -8
Carsten Jakobsen (B I K - Fyn), 3 point og en målscore på 8
1. sæt 6 - 11
2. sæt 12 - 10
3. sæt 6 - 11

Kamp 82
Dommer Bettina Madsen
Michelle Lyngholt Andersen (A S K), 4 point og en målscore på 9
Jeanett Høst (S K Å), 0 point og en målscore på -9
1. sæt 12 - 6
2. sæt 11 - 8

Kamp 83
Dommer Per Andersen
Bjarne Rytter Sørensen (A S K), 4 point og en målscore på 15
Henrik Jensen (S D K), 0 point og en målscore på -15
1. sæt 11 - 3
2. sæt 11 - 4

Kamp 84
Dommer Karsten Redder
Ann Howalt (B A I), 4 point og en målscore på 22
Karen Hansen (B A I), 0 point og en målscore på -22
1. sæt 12 - 1
2. sæt 12 - 1

Kamp 85
Dommer Per Andersen
Brian Winther Knudsen (S K Å), 4 point og en målscore på 7
Jørn Rosendal Pedersen (S K Å), 0 point og en målscore på -7
1. sæt 11 - 6
2. sæt 12 - 10

Kamp 86
Dommer Bettina Madsen
Jytte Brauner Gade (S K Å), 4 point og en målscore på 20
Elin Jørgensen (R H I F), 0 point og en målscore på -20
1. sæt 12 - 1
2. sæt 12 - 3

Kamp 87
Dommer Elin Rosendal
Erik Jensen (B A I), 4 point og en målscore på 15
Lars Friis Rasmussen (R H I F), 0 point og en målscore på -15
1. sæt 11 - 0
2. sæt 11 - 7

Kamp 88
Dommer Karsten Redder
Nicklas Panton (B A I), 0 point og en målscore på -11
Per Muff Jensen (A S K), 4 point og en målscore på 11
1. sæt 5 - 12
2. sæt 8 - 12

Kamp 89
Dommer Thomas Devantier
Lene F. Andersen (S K N), 0 point og en målscore på -15
Anja Støvring (S D K), 4 point og en målscore på 15
1. sæt 7 - 12
2. sæt 1 - 11

Kamp 90
Dommer Flemming Pedersen
Jeanett Høst (S K Å), 0 point og en målscore på -17
Tove Knudsen (V B I), 4 point og en målscore på 17
1. sæt 2 - 12
2. sæt 5 - 12

Kamp 91
Dommer Flemming Pedersen
Brian Winther Knudsen (S K Å), 3 point og en målscore på 9
Hans Christian Bruun-Petersen (B I K - Fyn), 1 point og en målscore på -9
1. sæt 12 - 4
2. sæt 9 - 11
3. sæt 12 - 9

Kamp 92
Dommer Elin Rosendal
John Schmidt (V B I), 3 point og en målscore på 13
Søren K. Lind (V B I), 1 point og en målscore på -13
1. sæt 12 - 7
2. sæt 8 - 11
3. sæt 12 - 1

Kamp 93
Dommer Leif Dedenroth
Karen Hansen (B A I), 0 point og en målscore på -20
Marlene Pedersen (A S K), 4 point og en målscore på 20
1. sæt 4 - 12
2. sæt 0 - 12

Kamp 94
Dommer Thomas Devantier
Jørn Rosendal Pedersen (S K Å), 4 point og en målscore på 12
Esben Andersen (A S K), 0 point og en målscore på -12
1. sæt 11 - 3
2. sæt 11 - 7

Kamp 95
Dommer Lasse Erichsen
Elin Jørgensen (R H I F), 0 point og en målscore på -21
Lone Møller (S K Å), 4 point og en målscore på 21
1. sæt 0 - 11
2. sæt 2 - 12

Kamp 96
Dommer Leif Dedenroth
Poul Villadsen (S K Å), 1 point og en målscore på -2
Ejlif Hejlesen (A S K), 3 point og en målscore på 2
1. sæt 7 - 11
2. sæt 11 - 7
3. sæt 10 - 12

Kamp 97
Dommer Thomas Devantier
Michelle Lyngholt Andersen (A S K), 4 point og en målscore på 16
Jytte Brauner Gade (S K Å), 0 point og en målscore på -16
1. sæt 11 - 5
2. sæt 12 - 1

Kamp 98
Dommer Flemming Pedersen
Nicklas Panton (B A I), 4 point og en målscore på 4
Carsten Gade (S K Å), 0 point og en målscore på -4
1. sæt 12 - 6
2. sæt 11 - 6

Kamp 99
Dommer Lasse Erichsen
Ann Howalt (B A I), 4 point og en målscore på 20
Lene F. Andersen (S K N), 0 point og en målscore på -20
1. sæt 11 - 2
2. sæt 11 - 0

Kamp 100
Dommer Karsten Redder
Lars Friis Rasmussen (R H I F), 0 point og en målscore på -10
John Schmidt (V B I), 4 point og en målscore på 10
1. sæt 3 - 11
2. sæt 10 - 12

Kamp 101
Dommer Lars Kristian Clausen
Per Muff Jensen (A S K), 1 point og en målscore på -8
Martin Egelund Olsen (B I K - Fyn), 3 point og en målscore på 8
1. sæt 11 - 6
2. sæt 4 - 12
3. sæt 7 - 12

Kamp 102
Dommer Per Andersen
Jeanett Høst (S K Å), 4 point og en målscore på 9
Elin Jørgensen (R H I F), 0 point og en målscore på -9
1. sæt 11 - 4
2. sæt 12 - 10

Kamp 103
Dommer Karsten Redder
Karen Hansen (B A I), 0 point og en målscore på -22
Anja Støvring (S D K), 4 point og en målscore på 22
1. sæt 0 - 11
2. sæt 0 - 11

Kamp 104
Dommer Lasse Erichsen
Bjarne Rytter Sørensen (A S K), 1 point og en målscore på -6
Søren K. Lind (V B I), 3 point og en målscore på 6
1. sæt 12 - 9
2. sæt 9 - 11
3. sæt 5 - 12

Kamp 105
Dommer Karsten Redder
Hans Christian Bruun-Petersen (B I K - Fyn), 4 point og en målscore på 13
Carsten Jakobsen (B I K - Fyn), 0 point og en målscore på -13
1. sæt 11 - 5
2. sæt 12 - 5

Kamp 106
Dommer Per Andersen
Tove Knudsen (V B I), 4 point og en målscore på 14
Lone Møller (S K Å), 0 point og en målscore på -14
1. sæt 12 - 4
2. sæt 12 - 6

Kamp 107
Dommer Lars Kristian Clausen
Esben Andersen (A S K), 1 point og en målscore på -6
Brian Winther Knudsen (S K Å), 3 point og en målscore på 6
1. sæt 12 - 6
2. sæt 3 - 11
3. sæt 7 - 11

Kamp 108
Dommer Leif Dedenroth
Marlene Pedersen (A S K), 4 point og en målscore på 9
Michelle Lyngholt Andersen (A S K), 0 point og en målscore på -9
1. sæt 10 - 8
2. sæt 11 - 4

Kamp 109
Dommer Lasse Erichsen
Henrik Jensen (S D K), 0 point og en målscore på -14
Poul Villadsen (S K Å), 4 point og en målscore på 14
1. sæt 1 - 11
2. sæt 7 - 11

Kamp 110
Dommer Per Andersen
Jytte Brauner Gade (S K Å), 3 point og en målscore på 7
Jeanett Høst (S K Å), 1 point og en målscore på -7
1. sæt 8 - 11
2. sæt 11 - 8
3. sæt 11 - 4

Kamp 111
Dommer Lasse Erichsen
Carsten Gade (S K Å), 0 point og en målscore på -14
Jørn Rosendal Pedersen (S K Å), 4 point og en målscore på 14
1. sæt 4 - 12
2. sæt 6 - 12

Kamp 112
Dommer Leif Dedenroth
Lene F. Andersen (S K N), 4 point og en målscore på 19
Karen Hansen (B A I), 0 point og en målscore på -19
1. sæt 12 - 2
2. sæt 12 - 3

Kamp 113
Dommer Bettina Madsen
Erik Jensen (B A I), 1 point og en målscore på -12
Ejlif Hejlesen (A S K), 3 point og en målscore på 12
1. sæt 4 - 11
2. sæt 11 - 9
3. sæt 4 - 11

Kamp 114
Dommer Flemming Pedersen
Martin Egelund Olsen (B I K - Fyn), 1 point og en målscore på -11
Nicklas Panton (B A I), 3 point og en målscore på 11
1. sæt 11 - 6
2. sæt 4 - 11
3. sæt 3 - 12

Kamp 115
Dommer Elin Rosendal
Elin Jørgensen (R H I F), 0 point og en målscore på -19
Tove Knudsen (V B I), 4 point og en målscore på 19
1. sæt 3 - 12
2. sæt 1 - 11

Kamp 116
Dommer Leif Dedenroth
Lone Møller (S K Å), 3 point og en målscore på 14
Ann Howalt (B A I), 1 point og en målscore på -14
1. sæt 7 - 12
2. sæt 12 - 1
3. sæt 12 - 4

Kamp 117
Dommer Bettina Madsen
Ejlif Hejlesen (A S K), 0 point og en målscore på -8
John Schmidt (V B I), 4 point og en målscore på 8
1. sæt 6 - 11
2. sæt 9 - 12

Kamp 118
Dommer Flemming Pedersen
Carsten Jakobsen (B I K - Fyn), 0 point og en målscore på -10
Per Muff Jensen (A S K), 4 point og en målscore på 10
1. sæt 8 - 12
2. sæt 5 - 11

Kamp 119
Dommer Elin Rosendal
Anja Støvring (S D K), 3 point og en målscore på 6
Marlene Pedersen (A S K), 1 point og en målscore på -6
1. sæt 12 - 8
2. sæt 8 - 12
3. sæt 11 - 5

Kamp 121
Dommer Leif Dedenroth
Nicklas Panton (B A I), 4 point og en målscore på 8
Søren K. Lind (V B I), 0 point og en målscore på -8
1. sæt 12 - 7
2. sæt 11 - 8

Kamp 122
Dommer Bettina Madsen
Anja Støvring (S D K), 4 point og en målscore på 9
Marlene Pedersen (A S K), 0 point og en målscore på -9
1. sæt 11 - 5
2. sæt 12 - 9

Kamp 123
Dommer Leif Dedenroth
Brian Winther Knudsen (S K Å), 4 point og en målscore på 14
Ejlif Hejlesen (A S K), 0 point og en målscore på -14
1. sæt 11 - 2
2. sæt 11 - 6

Kamp 124
Dommer Per Andersen
Per Muff Jensen (A S K), 1 point og en målscore på -1
Poul Villadsen (S K Å), 3 point og en målscore på 1
1. sæt 10 - 13
2. sæt 11 - 4
3. sæt 6 - 11

Kamp 125
Dommer Lasse Erichsen
Hans Christian Bruun-Petersen (B I K - Fyn), 3 point og en målscore på 0
Erik Jensen (B A I), 1 point og en målscore på 0
1. sæt 3 - 12
2. sæt 11 - 4

3. sæt 12 - 10

Kamp 126
Dommer Elin Rosendal
Carsten Gade (S K Å), 3 point og en målscore på 5
Bjarne Rytter Sørensen (A S K), 1 point og en målscore på -5
1. sæt 10 - 12
2. sæt 12 - 10
3. sæt 11 - 6

Kamp 127
Dommer Flemming Pedersen
Tove Knudsen (V B I), 4 point og en målscore på 9
Lone Møller (S K Å), 0 point og en målscore på -9
1. sæt 12 - 10
2. sæt 12 - 5

Kamp 128
Dommer Lasse Erichsen
John Schmidt (V B I), 3 point og en målscore på 4
Jørn Rosendal Pedersen (S K Å), 1 point og en målscore på -4
1. sæt 12 - 8
2. sæt 10 - 12
3. sæt 11 - 9

Kamp 129
Dommer Lasse Erichsen
Martin Egelund Olsen (B I K - Fyn), 4 point og en målscore på 24
Lars Friis Rasmussen (R H I F), 0 point og en målscore på -24
1. sæt 12 - 0
2. sæt 12 - 0

Kamp 130
Dommer Per Andersen
Esben Andersen (A S K), 4 point og en målscore på 12
Henrik Jensen (S D K), 0 point og en målscore på -12
1. sæt 12 - 8
2. sæt 12 - 4

Kamp 131
Dommer Lars Kristian Clausen
Anja Støvring (S D K), 3 point og en målscore på 10
Tove Knudsen (V B I), 1 point og en målscore på -10
1. sæt 12 - 7
2. sæt 10 - 12
3. sæt 11 - 4

Kamp 132
Dommer Karsten Redder
Brian Winther Knudsen (S K Å), 4 point og en målscore på 16
John Schmidt (V B I), 0 point og en målscore på -16
1. sæt 7 - 11
2. sæt 11 - 6
3. sæt 11 - 4

Kamp 133
Dommer Bettina Madsen
Lone Møller (S K Å), 3 point og en målscore på 9
Marlene Pedersen (A S K), 1 point og en målscore på -9
1. sæt 6 - 12
2. sæt 12 - 8
3. sæt 12 - 1

Kamp 134
Dommer Elin Rosendal
Jørn Rosendal Pedersen (S K Å), 4 point og en målscore på 8
Ejlif Hejlesen (A S K), 0 point og en målscore på -8
1. sæt 11 - 8
2. sæt 11 - 6 FM 2016, Bemærk at siden benytter cookies. 09-01-2019 21:57:01Vælg turnering

Nederst på formularen